Megjelent számaink
Online elérhető 2002 után megjelent számaink
Megnézem
Ismerjen meg minket
Az Építőanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóirat céljairól
Megnézem
Prof. Dr. Gömze A. László
1950-2022
megnézem
Előző
Következő

Cikk kereső

Találja meg folyóiratunk összes, 1949 óta megjelent számainak cikkeit.

TOVÁBB >>

Belépés

Hamarosan...
 
 

TOVÁBB >>

Kézirat készítése

Segítség a kézirat készítéséhez és benyújtásához.
 

TOVÁBB >>

Köszöntő

Kedves Olvasó!

A Szerkesztőbizottság valamennyi tagja nevében örömmel üdvözlöm a Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) hivatalos lapja, az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials honlapján. Az SZTE, mint a magyar szilikátipar legrégebbi tudományos szervezete, immáron 70 éve szolgálja ki az anyagtani kutatókat, tervező mérnököket és anyaggyártókat a legfrissebb tudományos és technológiai fejlesztések eredményeivel. Az Építőanyag folyóirat első számának 1949-ben történő megjelenését követően a lap hamarosan a legtöbbet idézet magyar folyóirattá vált az építőanyag-ipar területén. Napjainkban a folyóirat szakcikkeinek túlnyomó része angol nyelven jelenik meg, így az Építőanyag (angol nevén Journal of Silicate Based and Composite Materials) nemzetközi fórumául szolgál nem csak a szilikátipar termékeinek, de felöleli a teljes építőanyag-ipart és kitekintést nyújt a kapcsolódó iparágak fejlesztéseibe is.

Szerzőink kéziratait változatos területekről várjuk, beleértve a tudományos kutatók, a tervezők, a termelésben közreműködő mérnökök, az anyaggyártók és a kivitelezők írásait.

Bízunk abban, hogy szerzőink értékes eredményeinek a közkinccsé tételével tovább erősíthetjük a szilikátiparban közreműködő partnerek jó kapcsolattartását és nemzetközi szinten is bemutathatjuk a hazai eredményeinket.

Szívélyes üdvözlettel,

Dr. Gyurkó Zoltán
korábbi főszerkesztő
Építőanyag
Journal of Silicate Based and Composite Materials

Aktuális számunk - 2022/4

  • Az agyagkoncentráció hatása a kerámia massza mechanikai tulajdonságaira és reológiai viselkedésére
  • Rizshéjpernyét tartalmazó beton nyomószilárdság-optimalizálása Scheffe
    matematikai modelljének segítségével
  • Agyag-polimer rendszerek reológiai tulajdonságai: alkalmazás vizes fúróiszapra
  • A cementégető-kemence por, illetve szilikát alapú keverékek hatása egy expanzív talaj plaszticitására és tömörítési teljesítményére
  • Magyar barnaszénből magnetit nehéz szuszpenzióval szeparált szénminták egylépcsős gőzgázosítása
  • A víz-cement tényező hatása a cementek hidratációjára