A Szilikátipari Tudományos Egyesület lapja

Céljaink

Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials kutatási projektek és ipari fejlesztések eredményeit, technológiai újításokat, esettanulmányokat, szakirodalmi elemzéseket összefoglaló szakcikkek, ezen kívül folyóiratszemlék és rövid szakmai hírek megjelentetését tűzte ki céljául.

A folyóirat szándéka, hogy elősegítse az építőanyagok, azon belül is elsősorban a szilikátipari termékek anyagviselkedésének pontosabb megértését és nemzetközi szintű fórum legyen a legújabb anyagtudományi és technológiai fejlesztések bemutatására.

Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials a következő területeket kívánja felölelni:

  • anyaggyártási és gyártástechnológiai fejlesztések,
  • analitikus és numerikus eljárások az anyagtani tervezésben,
  • mérnöki anyagjellemzők és anyagviselkedés,
  • mikroszerkezeti anyagjellemzők vizsgálatának legújabb kísérleti módszerei,
  • helyszíni anyagvizsgálatok,
  • környezeti hatások és szerkezetek élettartama,
  • fenntartható anyagok.

A folyóirat elsődlegesen a szervetlen építőanyagokra helyezi a hangsúlyt (kerámiák, cementek, betonok, természetes és mesterséges kőanyagok, talajok és kőzetek, üvegek, téglák és habarcsok, kerámia kompozitok, cementkötésű kompozitok, vasbeton, újrahasznosított anyagok és gyártási melléktermékek), azonban örömmel fogadja a szerves építőanyagok területéről (polimerek, vízszigetelő anyagok, ragasztók, hőszigetelő anyagok, fa és fahelyettesítő anyagok, szerves szálak, biokompozitok) érkező kéziratokat is.

A beérkező kéziratokat a Szerkesztőbizottság által felkért szakértők bírálják a megjelenést megelőzően, mind szakmai, mind nyelvi szempontok alapján. A Szerkesztőbizottság törekszik arra, hogy a bírálati periódus a lehető legrövidebb legyen annak érdekében, hogy a cikkek a lehető legkisebb átfutási idővel juthassanak el olvasóinkhoz.

Aktuális lapszám

A folyóiratot referálja

      


Főbb mutatók