A Szilikátipari Tudományos Egyesület lapja

Kézirat készítése

Az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials várja azon kéziratokat, amelyek témájukat tekintve illeszkednek a lap profiljába, és hasznos, érdekes információkkal szolgálnak az építőanyag-ipar területén dolgozók számára.

Kérjük a szerzőket, hogy kézirataik az alábbi részekből álljanak:

 • cím, szerző(k) neve, munkahelye, e-mail címe;
 • kivonat, kulcsszavak;
 • szöveges törzsrész;
 • köszönetnyilvánítás (tetszőlegesen);
 • hivatkozások;
 • ábrák, fotók (hivatkozással és címmel);
 • táblázatok (hivatkozással és címmel);
 • a szerző(k) rövid szakmai életrajza.

A kézirat teljes terjedelme ne haladja meg a 6 oldalt, ábrákkal, táblázatokkal együtt. A word dokumentum margó beállításai: fent 3 cm, lent 3 cm, bal 2,5 cm, jobb 2,5 cm. Papírméret A4. A szövegrész betűmérete 10 pt, normál, sorkizárással igazítva. Szimpla sorköz. Betűtípus Times New Roman.

A cikk tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

A CIKK CÍME, SZERZŐJE, HIVATKOZÁS

A cikk címe legyen rövid, tárgyilagos és figyelemfelkeltő. Egysorosnál hosszabb címet lehetőleg ne használjunk.
A cím alatt a szerző neve (tudományos fokozat nélkül), munkahelye neve, a szerző e-mail címe következik.
Ha a közlemény eredetileg előadási vagy poszteranyag volt valamelyik konferencián, rendezvényen, akkor ezt jelezni kell a szerzők adatai után.

KIVONAT, KULCSSZAVAK

A cikkhez – a nemzetközi referálás érdekében – külön kivonatot kell készíteni angol nyelven, amely tartalmazza a cikk címét is. A kivonat ismertesse a közlemény legfontosabb eredményeit negyed oldal – fél oldal terjedelemben.
A szerző adjon meg olyan kulcsszavakat magyar és angol nyelven, melyek a cikk legfontosabb elemeit jelölik.

SZÖVEGES TÖRZSRÉSZ

A szöveges törzsrész tartalmazza a kutatás szakirodalmi előzményeit és célkitűzéseit, a felhasznált anyagokat és kísérleti/vizsgálati eljárásokat, az új eredményeket, és a következtetéseket.
A cikkben mindenhol az SI-rendszer mértékegységeit kell használni.

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

A cikkek szerzői igyekezzenek áttekinteni a témára vonatkozó és fontos szakirodalmakat, és ezt közöljék is. A kézirat szövegében az irodalmi hivatkozásokat szövegbeni sorszámuk beírásával kell megadni, pl. [6], a hivatkozási sorrend szerint számozott irodalomjegyzéket kell készíteni.
Meg kell adni a hivatkozott közlemény bibliográfiai adatait a következő minták szerint:

 • Folyóirat esetén: Mohamed, K. R., El-Rashidy, Z. M., Salama, A. A. (2011) In vitro properties of nano-hydroxyapatite/chitosan biocomposites. Ceramics International. Vol. 37, No.8, December 2011, pp. 3265–3271, http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.05.121
 • Könyv esetén: Vadász E. (1960) Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó, Budapest,
  647 p.

Ezektől eltérő esetekben értelemszerűen kell eljárni.

ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK

Ábrának minősülnek a vonalas rajzok, grafikonok, fotók is. A szövegben legyen benne az ábrák, táblázatok hivatkozása. Ez a szerző útmutatása arra, hogy hová kívánja az ábrát, táblázatot helyeztetni. Az ábrákat nem kérjük a szövegbe beszerkeszteni, kérjük külön-külön képfájlban megadni. A táblázatok a közlés sorrendjében, a szöveges törzsrész után legyenek elhelyezve. Minden ábrának, táblázatnak legyen címe magyar és angol nyelven. Lehetőség szerint kerüljük a terjedelmes táblázatokat.
Kérjük figyelembe venni, hogy a megjelenés színes, ezért lehetőség szerint színes ábrákat várunk (fekete-fehér ábrákat is elfogadunk).
Ábrák elektronikus jellemzői: tiff, jpg vagy eps kiterjesztés, 300 dpi felbontás fotó esetén, 600 dpi felbontás (a megjelentetés méretében) vonalas ábra esetén.

SZAKMAI ÉLETRAJZ

Szigorúan szakmai életrajz 500 karakter terjedelemben.

LEKTORÁLÁS

A cikkeket a Szerkesztő Bizottság lektoráltatja. Az apróbb, technikai vagy nyelvhelyességi változtatásokat a szerkesztő közvetlenül átvezeti a kéziraton. A lektor által javasolt, lényeges változtatásokról a főszerkesztő a szerzőt értesíti. Mivel a cikk tartalmáért nem a lektor, hanem a szerző felelős, a szerző nem kötelezhető a lektori javaslatok elfogadására.

KORREKTÚRA

A szerzőnek a korrektúrára megküldött kefelevonatot postafordultával vissza kell juttatni.

KAPCSOLATTARTÁS

Az elkészített cikkre és kiegészítéseire szükség van elsősorban elektronikus változatban. Az értelmezhetőség miatt előfordulhat, hogy a nyomtatott, fekete-fehér változatot is kérjük.
E-mail: epitoanyag@szte.org.hu.

Kézirat benyújtása

Kérjük a szerzőket, hogy adják meg postai címüket, vezetékes és mobil telefonszámukat, e-mail címüket a gyors egyeztetés, elérhetőség érdekében.

A szerkesztési segédlet letölthető itt.

A szerzői jogi nyilatkozat letölthető itt.
 
Kérjük szerzőinket, hogy kéziratukat az Építőanyag – Journal of Silicate Based and Composite Materials folyóiratba elektronikus úton küldjék el a következő e-mail címre:

Aktuális lapszám

A folyóiratot referálja

      


Főbb mutatók